top of page

Opsumering FAPS repræsentant ved DNO Årsmøde 19/1-24

referent Unni Jeppesen


Referat DNO årsmøde – FAPS repræsentant 19/1-24


Desværre meldte FAPS repræsentanten forfald pga sygdom.

Derfor en gennemgang af hans slides ved vores formand Stephen W Pedersen.

Sundhedsvæsen hvor mere skal foregå uden for sygehus.

Regionerne har større fokus på speciallæge praksis. Der er kommet 18 nye ydernumre siden 2020 og

yderligere 6 i 2023, men ingen til neurologi.

Sundheds-strukturkommisionen er kommet med deres udspil, det kommer vi til at høre mere om.

Digitalisering – Deling af viden om diagnoser vi stiller.

Sondre mellem aktionsdiagnoser og behandlings diagnoser.

Der kommer angiveligt et nyt felt i alle lægesystemer.

Vigtigt for at undgå at data bliver misvisende.

Kvalitetsarbejde i klyngerne.

Speciallægepraksis som uddannelsessted.

Den enkelte speciallæge skal være med til at synliggøre speciallægepraksis.

Herefter var der en del kommentarer som jo desværre var vores formand der stod på skud for og

ikke FAPS næstformanden.

Nogen mener det er naivt fra FAPS side at vi skal levere data kvit og frit.

Vi får for lidt ud af hvad vi levere, FAPS er svage.

Vi yder en væsentlig bedre ydelse og effektivt end sygehuse og billigere end privathospitaler.

Mange gode synspunkter i.f.t. speciallægepraksis, regioner og FAPS.

FAPS og gl. dogmer, at speciallægeklinikker ikke skal udvikle sig til str klinikker.

En diskussion som FAPS burde tage op. Det virker som et lukket selskab. Dagsorden bliver ikke lagt

ud til de menige.

Snak om §64 og assisterende speciallæge

Nye vinde – lad os lave en vision – Initiativgruppe og pålægge FAPS bestyrelse at de skal gå andre

veje

Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

Referat Bestyrelsesmøde, Virtuelt d 9/6-2020

Bestyrelsesmøde, Virtuelt d 9/6-20 Deltagere: Erik, Sandra, Stephen, Troels, Unni Det blev besluttet at vi holder næste års DNO møde og generalforsamling Fredag d 15/1-21 Ankomst 9-9.30 Kaffe Velkomst

Comments


bottom of page