top of page

Relaterede links

Relaterede organisationer: Project

Dansk Neurologisk Selskab blev grundlagt i 1900.
Selskabet har omkring 839 medlemmer og har som formål at forbedre uddannelse, videnskab og udvikling indenfor neurologien i Danmark.

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser blev stiftet i 1998 og er et selskab for læger og andre i sundhedssektoren med interesse for bevægeforstyrrelser.

 

Det er et selskab hvor institutioner, organisationer, fonde og virksomheder kan optages som støttemedlemmer.

European Academy of Neurology (EAN) er en sammenlægning af de to europæiske neurologiske selskaber EFNS og ENS under “Joint Congress of European Neurology” i Istanbul, juni 2014.


EAN er en europæisk organisation som består af 47 europæiske nationale neurologiske selskaber og 900 individuelt registrerede medlemmer. De repræsenterer ca. 25.000 neurologer på tværs af hele Europa.

Dansk Epilepsi Selskab blev stiftet i 1970, som den danske afdeling af The International League Against Epilepsy www.ilae.org/

Dansk Epilepsi Selskab arbejder for:

  • at facilitere uddannelse i epileptologi – for eksempel i form af afholdelse af videnskabelige møder, nationale og internationale kurser, formidling af viden og evidens via hjemmesiden. Overskud i DES kan gå til kongresdeltagelse (for medlemmer).

  • at facilitere rekruttering af læger og forskere til epileptologi.

  • at stimulere til epileptologisk forskning – for eksempel ved annoncering af lokale foredragskonkurrencer på foreningens hjemmeside, etablere og vedligeholde forskningskreds.

  • at samarbejde med Epilepsiforeningen.

  • at være garant for udvikling og kvalitet.

  • aktivt at forholde sig til etiske spørgsmål – bl.a. i forhold til samarbejdet med medicinalindustrien.

  • Epilepsiforeningen.

  • at være garant for udvikling og kvalitet.

  • aktivt at forholde sig til etiske spørgsmål – bl.a. i forhold til samarbejdet med medicinalindustrien.

YNNN er dannet som en fraktion af Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) og Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi (DSKN).


Foreningens formål er at være forum for faglige, fagpolitiske og sociale aktiviteter for læger under videreuddannelse.

The UEMS-section of neurology (UEMS-SN) is one of the 43 specialist sections of the European Union of Medical Specialists (UEMS, www.uems.eu).
We are working together with the European Academy of Neurology (EAN, www.ean.org) as the European Board of Neurology (UEMS-SN/EBN) also organizes training of medical specialists in Neurology by formulating training requirements and providing board-exams.

This website is intended to provide information about our structure and activities for anyone interested in neurological care.

https://www.uems-neuroboard.org/web/

Selskabet blev grundlagt i 1969 af aktive danske hovedpineforskere og er vokset støt igennem årene.

Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme og støtte hovedpineforskning samt at fremme viden om hovedpine blandt danske læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og i den almindelige befolkning.


Dansk Hovedpine Selskab er medlem af International Headache Society.

bottom of page