Kommende møder

Der indkaldes til Generalforsamling i Danske Nervelægers Organisation, DNO den 13. november 2019.

 

Årsmøde og Generalforsamling finder sted lørdag 18. januar 2020

Tid: kl. 10-16

Sted: First Hotel Grand, Odense  

 

Tilmeld

Tentativt program for årsmøde/generalforsamling DNO 18/1-2020 Odense

9.30-10.00   Ankomst og kaffe

 

10.00-10.05  Velkomst

10.05-10.50  FAPS repræsentant (sundhedsreform, modernisering, akkreditering, Pro-projekter)

10.50-11.00 Kort pause til at strække ben

11.00-11.30 Generalforsamling

11.30-12.30 MR-forandringer bredt, demens, WM-læsioner

12.30-13.15 Frokost

 

13.15-14.00 Avanceret migræne behandling, oplæg evt. ved Jakob Møller

Hvordan bliver fremtiden og skal vi certificeres,

Hvordan sætter praksis vores dagsorden

14.00-14.15 Eftermiddagskaffe

14.15-15.00 Hvordan håndterer vi patienter med følger efter hovedtraumer?

Stephen kommer med oplæg vedr. oplæg om kognitive test, afslutte pt med 1-2 anbefalinger som egen læge kan gå videre med.

15.00-16.00 Opsamling og generel diskussion om: Akkreditering, henvisningsregler, Pro-projekter

DNO General forsamling 2020

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandsberetning.

  3. Beretning fra nedsatte udvalg.

  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.

  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

  6. Valg af bestyrelse – se § 7.

  7. Valg af revisor(er) og suppleant(er).

  8. Redegørelse for budget.

  9. Fastsættelse af kontingent.

  10. Eventuelt

Download program i pdf

 

C/O Peter Bangs Vej 40, 1 sal
2000 Frederiksberg C

©2019 by Danske Nervelægers Organisation.
Created by J.Eilersen