Kommende møder

Der indkaldes til Generalforsamling i Danske Nervelægers Organisation, DNO den 16. Januar 2021 kl. 11. Generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt og Årsmødet udskydes til maj 2021. Nærmere tid og sted for Årsmøde meddeles senere. 

Sted: Generaltforsaming afholdes via Teams. Mødelink sendes efter tilmelding. 

Tilmeld dig her

 

Har du blokeret popups, så send en mail til formand, Stephen W. Pedersen på email stephen.w.pedersen@gmail.com med emnet 'Tilmelding til DNO generalforsamling'