top of page

Referat Generalforsamling inkl formandsberetning januar 2024

REFERAT DNO GENERALFORSAMLING 19/1-24, ODENSE

Valg af dirigent: Erik Lehfeldt.

Referent: Unni Jeppesen


Antal deltagere: 29

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt ved bl.a. fremsendelse af e-mail til samtlige medlemmer.


Hjemmesiden er under revidering, derfor er indkaldelsen for i år ikke figurerende dér.


Formandens beretning: v Stephen W Pedersen.

2 bestyrelsesmøder er afholdt.


Formanden SWP har deltaget i flere møder i FAPS-regi, dels repræsentantskabsmøde. DNO er

repræsenteret i FAPS udvalg, lægeetisk nævn og adjungeret medlem i lægeforeningens etiske

udvalg.

DNO deltager aktivt i at styrke de praktiserende neurologiske speciallægers position i forhold til det øvrige sundhedssystem.


DNO repræsenteret i Danmodis bestyrelse ved Lis Johannsen, Odense.

Vi har været med til at initiere et kvalitetsarbejde omkring parkinson pt.

Vi har været med til etablering af database via RKKP for parkinson pt.


Vi har en adjungeret plads i DNS bestyrelse, men bliver ikke indkaldt til møder.


DNO er repræsenteret i gruppen for nationale behandlingsvejledninger i neurologi.


Der er foretaget klyngeetablering for kvalitetsarbejde i speciallægepraksis.

Pia W Norup, Holte har deltaget i møde for klyngekoordinatorer som repræsentant for os alle.


De praktiserende neurologer støtter fortsat op i arbejdet med at aflaste de neurologiske afdelinger

ved udlægningsaftalen.


DNO har været inviteret til Lundbeck for diskussioner omkring en hjerne plan.


DNO har været inviteret til møde i dansk industri for diskussion af migræne behandling i Dk

DNO er inviteret til at deltage i udfærdigelse af hvidbog vedr hovedpine behandling i DK

I flg sentinel diagnoser ser det ud til at vi har 6000 migræne pt og 12000 hovedpine patienter i praksis i 2023.

DNO arbejder fortsat med forankring i avanceret migræne behandling.


Vi har i FAPS regi slået et slag for at få uddannelseslæger ud i praksis om end vi også møder

modstand i egne rækker.


Husk at sætte en diagnose på konsultationer, dette kræves i flg. overenskomsten.


Velkomst til nye medlemmer:

Kati Elyasvan, Kbh.

Tina Dysgaard, Kbh.

Michael H Møller. Herlev.


Udgået medlemmer: der er en enkelt udmeldelse. Der er ingen døde.


Beretning fra udvalg: UEMS v Annett Petersen, Esbjerg. Ingen væsentlig aktivitet.

Annett fortsætter som repræsentant.


Rettidige indkomne forslag: Ingen.


Aflæggelse af revideret regnskab: v Jakob M Hansen. Dette godkendes.

Redegørelse for budget: Dette godkendes.

Fastsættelse af kontingent: Uændret


Valg til bestyrelsen: Der er ingen på valg.

Den aktuelle bestyrelse består af:

Stephen Wørlich Pedersen, Frederiksberg, formand

Unni Jeppesen, Odense, næstformand

Linda Locht Vejle medlem

Erik Lehfeldt, Skanderborg, medlem

Jakob Møller Hansen, Slagelse, kasserer

Valg af revisor og suppleant: Jonatan Forsberg fortsætter som revisor, der blev ikke valgt en

suppleant.


Eventuelt: Der var stor diskussion og meningsudveksling.


Om vi i fremtiden kunne forvente rene parkinsonklinikker idet populationen af disse stiger. Nej, der er også obs neurologisk lidelse, migræne, hovedpine mm.


Hvilke pt skal vi udskyde for at løfte den opgave der pålægges os bl.a. med udlægningspatienter,


Kan vi få assisterende speciallæger.


Mange tilkendegivelser i forhold til at vi alle er presset. Nogle foreslår at vi siger stop nu.


Spørgsmål om hvorvidt det skal være muligt med sponsorater til vores møder, kun enkelte er i

mod.

Mange ønsker et efterårsmøde.

Bestyrelsen arbejder videre med et endagsmøde i efteråret, formentlig med sponsorat, hvilket dog kun betyder at firmaet får deres navn på invitationen, men vi sørger selv for lokalisation, indhold mm.

Vi har ligeledes bestemt at vi forsøger med Hesselet til næste årsmøde i januar uden sponsorat, egenbetalingen bliver dog noget dyrere end dette år.

Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

Referat Bestyrelsesmøde, Virtuelt d 9/6-2020

Bestyrelsesmøde, Virtuelt d 9/6-20 Deltagere: Erik, Sandra, Stephen, Troels, Unni Det blev besluttet at vi holder næste års DNO møde og generalforsamling Fredag d 15/1-21 Ankomst 9-9.30 Kaffe Velkomst

コメント


bottom of page