top of page

Tentativt program for årsmøde/generalforsamling DNO 18/1-2020 Odense

Tentativt program for årsmøde/generalforsamling DNO 18/1-2020 Odense

9.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.05 Velkomst

10.05-10.50 FAPS repræsentant (sundhedsreform, modernisering, akkreditering, Pro-projekter)

10.50-11.00 Kort pause til at strække ben

11.00-11.30 Generalforsamling

11.30-12.30 MR-forandringer bredt, demens, WM-læsioner

Evt ved Ellen Garde, eller anden rtg læge Troels sørger for kontakten.

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.00 Avanceret migræne behandling, oplæg evt. ved Jakob Møller

Hvordan bliver fremtiden og skal vi certificeres,

Hvordan sætter praksis vores dagsorden

14.00-14.15 Eftermiddagskaffe

14.15-15.00 Hvordan håndterer vi patienter med følger efter hovedtraumer?

Stephen kommer med oplæg vedr. oplæg om kognitive test, afslutte pt med 1-2 anbefalinger som egen læge kan gå videre med. Anbefale Troels W Kjærs bog (kap 6)

15.00-16.00 Opsamling og generel diskussion om

Akkreditering, henvisningsregler, Pro-projekter

Unni Sørger for vin til foredragsholdere og FAPS repræsentant

Unni tager kontakten til hotellet og sørger for endelig aftale

Stephen sørger for annoncering. Iflg vedtægter og DNO´s love kan det godt nøjes med at være på DNO’s hjemmeside og en mail til samtlige medlemmer af foreningen.

DNO General forsamling 2020

1. Valg af dirigent.

2. Formandsberetning.

3. Beretning fra nedsatte udvalg.

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

6. Valg af bestyrelse – se § 7.

7. Valg af revisor(er) og suppleant(er).

8. Redegørelse for budget.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt.


Tilmelding til dno-praksis.org eller til stephen.w.pedersen@gmail.com

Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

Comments


bottom of page