top of page

Referat DNO generalforsamling 20/1- 2018

Odense

Tilstede

Anne-Mette Havsager, Elizabeth Holm, Erik Lehfeldt, Holger Jespersen, Jesper Mai, Jonas Kraft, Lars Weitemeyer, Lis Johansen, Michael Binzer, Michael Grønbech, Niels Peter Utzon, Pia Würtzen Norup, Sandra Dalboni Hansen, Stephen Wörlich Pedersen, Troels Sørensen, Bjarke A’rogvi Hansen, Linda Locht, Unni Jeppesen.


Valg af dirigent

Michael Binzer.


FAPS-repræsentanten N.H.Nielsen startede med en gennemgang

”Vores repræsentant i FAPS-bestyrelse er Marc Hansen (radiolog) idet vi er lagt sammen med radiologer, anæstesiologer og neurologer.


 • 1000 speciallæger

 • 15 specialer

 • 4,5 mio konsultationer

 • 2,3 mio beh. Forløb

 • 1,8 mio unikke patienter

 • 3,4 miliarder i omsætning


Hvad kan vi gøre for at gøre os mere interessante?

Ny akkrediteringsrunde skal sikre forankring i klinisk kvalitet

Alle speciallæger skal fremover diagnosekode, ICD-10 systemet

Organisationerne skal sammen med eKvis fastlægge en ensartet kodepraksis.

Borgerne vil vide hvad de kan forvente i speciallægepraksis


 • Grundig undersøgelse

 • Grundig information

 • Tæt relation


Produktivitetsgevinst på 4% af specialets omsætning. De frigjorte midler forbliver i specialet.

Der tildeles moderniseringsmidler på 1,5% af specialets omsætning. Midlerne lægges til specialets ramme.

Vi skal heller ikke moderniseres i denne omgang!!


Formandens beretning

 • Indkaldelsen er ikke foretaget korrekt, idet den kun er gået ud til de praktiserende neurologer.

 • Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder i Odense.

 • Der har været 2 møder i FAPS regi som Stephen har deltaget i. vedr. Fremtidssikring af speciallægepraksis. Akkreditering, FAPS, faglighed og politik.

 • Hvis DNO skal have en plads i DNS-bestyrelse vil det kræve en vedtægtsændring. Vi har en adjungeret plads i DNS-bestyrelse.

 • Formål med en plads er synlighed. Det er de videnskabelige selskaber der bliver hørt af regionerne.

 • Jens Brandt er ophørt og solgt til Linda Locht, der er startet 1/1-18

 • Ole Munch er ophørt og Charlotte La’cour har overtaget

 • Nyt ydernummer i Herning, Gholam er startet der.


Beretning fra nedsatte udvalg

Ingen

UEMS, Mette Lindeloft.

Dystoni – T. Dalager.


Rettidige indkomne forslag:

Ingen


Aflæggelse af det reviderede regnskab:

Godkendt.


Valg til bestyrelsen:

Ingen.


Just ønsker dog at ophøre som kasserer. Det blev ikke afgjort hvem der skal overtage

Der vælges til bestyrelsen for en 2-årig periode og i ulige år.


Valg af revisor:

Troels genvælges.


Fastsættelse af kontigent:

Uændret


Evt.: Intet


Næste ordinære GF 3. lørdag i januar 19/1-2019


Referent: Unni
Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page