Program for generalforsamling og årsmøde for Danske Nervelægers Organisation, 20 juni 2018

Opdateret: 17. jan. 2019

Odense

Program

0930-1000 Fremmøde og kaffe


1000-1200 General forsamling


1000-1010 Velkomst


1000-1100 FAPS repræsentant


1100-1200 Formandens beretning

  • Velkomst til nye Medlemmer

  • Meddelser fra faggruppe/rudvalg Dystoni, Uddannelsesudvalg

  • Indkomne forslag

  • Aflæggelse af revideret regnskab

  • Valg af bestyrelse

  • Valg af revisor

  • Økonomi og redegørelse for budget

  • Fastlæggelse af kontigent

  • Eventuelt


1200-1230 Håndtering af henvisninger og spørgsmål vedr. honorering


1230-1315 Frokost


1315-1345 Resultat og åben diskussion om akkreditering


1345-1415 Modernisering Overenskomst og emner for diskussion


1415-1515 Kørekort


1515-1545 Person dataforordning


1545-1600 Afslutning og forslag ti l nye emner for næste år

C/O Peter Bangs Vej 40, 1 sal
2000 Frederiksberg C

©2019 by Danske Nervelægers Organisation.
Created by J.Eilersen