top of page

Formandens beretning, 20. januar 2018


Generalforsamlingen er indkaldt men der er ved en fejltagelse ikke indkaldt på behørig vis og det har således ikke som det skal været annonceret i Ugeskriftet eller ved FAPS hjemmeside men udelukkende ved et email fremsendelse til medlemmer. Hvorledes stiler mødet sig til dette.


Det har været et relativt stille år. Der er gennemført to bestyrelsesmøder og disse i Odense hos Unni.Der har ikke været fremsendt noget til bestyrelsen, som denne skal tage stilling til.


Formanden har deltaget i to møder i FAPS regi dels ved Nyborg omhandlende repræsentantskabsmøde og dels ved Munkebo hvor der vedrørende den nye overenskomst. Efter intense forhandlinger blev den nye OK præsenteret og diskuteret og godkendt med applaus. Ok vil ikke medføre ændringer for DNO medlemmer.


Tematikker fra FAPS

 • Fremtidssikring af speciallægepraksis som vigtig del af sundhedsvæsenet

 • Højt uddannelsesniveau

 • Højt kvalitetsniveau

 • Sikre henvisninger

 • Fremtidssikring af visioner

 • Idespredning og formidling

 • Kollegial konfliktløsning

 • Social støtte

 • Social kommunikation

 • Sikring af indflydelse


Repræsentation i DNS

Formanden har forhandlet med DNS vedr repræsentation af DNO ved DNS bestyrelse. Det er aftalt at man primært vil være adjungeret bestyrelsen med en observationplads og vil deltage i to møder per år, men ikke være direkte repræsentere i bestyrelsen, da dette er en omstændig proces og vil kræve en ændring i DNS vedtægter. Det er skønnet at dette i sig selv ikke er nødvendigt. Synspunkter for dette ???


Nye medlemmer

 • Jens Brandt praksis er overtaget af Linda Locht

 • Ole Munch praksis er overtaget af Charlotte de la Cour


Rettidige indkomne forslag

Der har ikke indkommet nogle forslag


Beretning fra udvalg

 • Dystoni intet

 • Uddannelse DNO har en plads i UEMS som aktuelt er besat af Mette Lindeloff overlæge ved Herlev og vi har aftalt med DNS at Mette bibeholder vores position i UEMS fordi det skønnes at der ikke andre som vil varetage den position. Det er fortsat DNO position. Fremad rettet vil bestyrelse forsøge at i mødekomme ønsker for modernisering og vi vil diskutere dette nærmer senere i mødet i dag.

 • Økonomi

 • Aflæggelse af det reviderede regnskab med forventet godkendelse

 • Valg til bestyrelsen der er valg på ulige år og derfor ikke i år men der mangler en revisor

 • Valg af revisorer og suppleanter

 • Redegørelse for budget

 • Ansættelse af kontingent

 • Eventuelt.

 • Tidspunkt for næste generalforsamling


Tilmeldte deltagere

Bjarke A’rogvi Hansen Bornholm

Jesper Mai Egå

Unni Jeppesen Odense

Troels Sørensen Hvidovre

Lars Weitemayer Sønderborg

Niels Peter Utzon Middelfart

Lis Johansen Odense

Holger Jespersen Ølstykke

Erik Lehfeldt Skanderborg

Sandra Hansen Odense

Anne-Mette Havsager Holbæk

Birte Sommer Næstved

Jonas Kraft Århus

Nastaran Bavani Roskilde

Linda Locht Vejle

Olga Antropova Viborg

Ole Neubauer Nykøbing Falster

Elizabeth Holm København

Vibeke Ulrich Helsingør

Pia Wurtsen Norup Lyngby

Michael Binzer Esbjerg

Michael Grønbech-Jensen København

Stephen Wørlich Pedersen Frederiksberg


Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

bottom of page