top of page
Chart & Stethoscope

Danske Nervelægers Organisation

Vi varetager speciallæger i neurologis interesser

Hjem: Welcome

SCROLL DOWN for interesting news

Hjem: Om DNO

SENESTE NYT

Den gode nyhed  :)

Katja Lohmann er valgt til DNS's bestyrelse!

Vedtægtsændringen kom vi ikke helt i mål med: 

38 for

26 imod

Dermed et klart flertal for at oprette en ekstra plads til praktiserende neurologer - men ikke med de 2/3  som vedtægtsændringen ville kræve

 

EFTERÅRSMØDET i Odense genoptages i 2024 

------------------------------------------------

Spædende også hvad der (juni) kommer ud af dette:

Sundhedsstrukturkommissionen | Indenrigs- og Sundhedsministeriet
https://ism.dk/temaer/sundhedsstrukturkommissionen

Møder

Efterårsmøderne genoptages i 2024

 i form af endagsmøde i Odense

Næste Årsmøde og Generalforsamling i Danske Nervelægers Organisation, DNO 

Danske Nervelægers Organisation

Årsmøde

Dato 17-18. januar 2025

Hotel Hesselet

Nyborg

Invitation følger

Læs Programmet senere

Tilmeld dig her

Har du blokeret popups, så send en mail til formand, Stephen W. Pedersen på email stephen.w.pedersen@gmail.com med emnet 'Tilmelding til DNO generalforsamling'

LVS candellight.png

Referater

Læs mere om DNO's aktiviteter. Her finder du referater og Formandens beretninger

Referater

Bestyrelse

SWP.jpg
Jakob Møller Hansen Foto.jpg

DNO Formand

Stephen Wørlich Pedersen dr. med. er speciallæge i neurologi og neurofysiologi med speciale i bevægeforstyrrelser, specielt Parkinsons sygdom.

Næstformand

Unni Jeppesen, dr. med. er speciallæge i Neurologi og er læge fra Odense Universitet 1991 og speciallæge i Neurologi siden 2005.

Kasser

Jakob Møller Hansen,
Speciallæge i neurologi 

Slagelse

leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Erik Lehfeldt

Speciallæge i neurologi

Skanderborg

Bestyrelsesmedlem

Linda Locht

Speciallæge i neurologi

Vejle

Revisor

Jonatan Forsberg
Speciallæge i neurologi 

Svendborg

Kontakt

Om DNO

Danske Nervelægers Organisation (DNO) indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS) og formålet med foreningen er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

 

Alle med tilladelse til at betegne sig speciallæge i neuromedicin/neurologi eller klinisk neurofysiologi og som er medlemmer af Lægeforeningen kan optages i foreningen.

bottom of page