top of page

Referat af Bestyrelsesmøde DNO 11/11-2019

Tilstede: Stephen W, Troels , Sandra, Unni

Afbud: Erik Lehfeldt


Generelle overvejelser:


Vedrørende avanceret hovedpine behandling.


Vi kunne blive certificeret til Aimovig behandling, således at når pt var sat i gang på hovedpine klinikkerne, kunne vi fortsætte den videre behandling og fortsat monitorering ex med en § 66, fordi vi overtager pt fra sygehuse og aflaster hospitalsafdelinger.


Ligeledes kunne vi fremadrettet følge op på Parkinson pt med avanceret behandling også i en certificeringsordning.


Det vil være muligt at følge op på demens pt efter at behandling er opstartet og kan læger kan være som kontinuerling.


Vi kommer fremadrettet til at diskutere og deltage i den kommende diskussion om en fremtidig sundhedsreform.


Akkreditering vil indebære PRO-projekter, patient relaterede observationer hvo man prøver at beskrive i projektform noget som vil kan bidrage til patienter.


Økonomi blev gennemgået mht. lønrammen, den gælder ikke kun for det enkelte speciale men for hele gruppen af alle forskellige specialer og der er en pæn buffer aktuelt.

Vi vil i fremtiden forsøge at diskutere, hvordan kan vi optimere vores virksomhed, ved at finde nye måder, at øge vores aktivitet og hvordan vi kan udnytte vores personale bedre.


Henvisningsregler: Limitering, En henvisning til neurolog gælder kun i 1 år fra at pt er trådt ind af døren. Herefter skal vi have en ny type 1 henvisning også selvom det er til en kontrol. Det er lykket bestyrelsen at få FAPS til at konkretisere det overfor regionerne, som vil informere PLO og de administrative funktioner, således arbejdet omkring henvisninger lettes.


Såfremt 1. henvisning ikke er for gammel og ikke er opbrugt og det er 6 mdr siden vi sidst har set pt bliver næste kons honoreret som en 1. kons. Vi havde en diskussion omkring dette og vi vil følge op på dette.


Er henvisningen opbrugt men det første år ikke gået, skal vi have en henvisning for fortsat behandling type 4, til i alt fem 5 konsultationer nr 8-12 inden for det 1. år.


Herefter skal vi have en ny henvisning, når vi ser pt til en ny kontrol efter at der er gået 1 år fra 1. henvisning også selv om fortsat behandling ikke er opbugt, idet den kun extendere den oprindelige henvisning til max 12 kons på 1 år.


Den næste overenskomst træder i kraft 2022 og skal forhandles 2021. Først herefter skal vi moderniseres. Vi kan dog allerede nu begynde at overveje det og diskutere muligheder. Bestyrelsen vil indhente ideer og forslag fra foreningens medlemmer.


Et af problemerne for praksis er, at vi er bundne til at lave hovedfunktionsopgaver og ikke højt specialiserede opgaver. Det er hospitalernes opgave, at varetage såvel hovedfunktionsopgaver og højt specialiserede opgaver. Derfor er vi nødt til. at søge indflydelse mht at skrive specialeplaner og deltage i specialeråd, mm. Sygehuse og regioner er meget lidt vidende om, hvem vi er, og hvor meget vi laver. Vi ser dobbelt så mange patienter som en overlæge på hospitaler og tilbyder en konsultation, som er langt billigere end på sygehuse.


Commotio = Følger efter at have slået hoved, er en problemstilling som er ofte forekommende i praksis. Der skal foreligge et relevant hovedtraume med bevidsthedspåvirkning evt bevidstløshed og skal særskilles fra et hovedtraume uden bevidsthedspåvirkning. Bestyrelsen diskuterede dette emne og vil fremføre det ved næste årsmøde. Et hovedtrume uden bevidstløshed og kan medføre følger efter dette. Diskussion omkring hvad man skal kalde det og diagnosticer det er et problem, så er man ude over teoretiske diskussioner om det er commotio eller ej, Diagnosekode DC90


Whiplash = Følger efter at have forvredet nakken er et hyppigt forekommende problem i praksis og vi vil diskutere dette ved kommende møder.


Registrering af aktiviteter er vigtig og bestyrelsen opfordrer alle til at registre sine aktiviteter. Novax kan lave mange forskellige rapport-definitioner. Ann Karina er god til at hjælpe. EG clinea kan noget af det samme.


Bestyrelsen diskuterede problemet med ikke bogførte regninger der er på en måned. En anden problem stilling kan være at registrere, hvor mange pt der er i Sinemet e. lign. Vigtigt at vi prøver at lave de statistikker, så vi kan dokumenter hvor effektive vi er.

IT-sikkerhed.


Office 365 er et problem fordi den er internetbaseret, derfor kan den lettere hackes, fordelen er at den altid er opdateret. Vi vil opfordre alle til at styrke deres IT sikkerhed. Kommunikation kan være et problem vedr sikkerhed og prisen for transport er også en vigtigt emne. Når vi sender ex journalnotat til pr kan det gøres via lægevejen, det koster ikke de 4,15 kr som det gør i e-boks. Det kræver at pt er tilmeldt lægevejen


Mht modernisering vil vi arbejde med dette for snart er det vores tur. Det vil kunne være en ide, at sygehuse kunne henvise direkte til praksis, uden at det først skal over egen læge, derved undgår vi at tabe nogle pt på gulvet. Har patient fx. været til observation på FAM/neurologisk afd. 1 døgn så kan den videre udredning foregå hos os.


Vedr møder er der økonomi til at holde et efterårskursus til næste år, hvor vi arrangere med eksterne foredragsholdere, men industrien må gerne sponsorere.


Vedr. medlemskab af DNO for ikke læger og eksterne medlemmer i DNO har et firma ønsket at blive medlem af DNO, men dette er ikke muligt da love og vedtægter ikke giver mulighed for dette.

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling Valg af dirigent Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til med

Bestyrelsesmøde, Virtuelt d 9/6-20 Deltagere: Erik, Sandra, Stephen, Troels, Unni Det blev besluttet at vi holder næste års DNO møde og generalforsamling Fredag d 15/1-21 Ankomst 9-9.30 Kaffe Velkomst

bottom of page